Metode og Empiri

Gennomgang av Ikke stå som en slapp potet

Kva er Metode?

Kva er Empiri?

Begrepet brukes i forskning om kunnskap innhentet ved hjelp av systematiske observasjoner og undersøkelser (empirisk dokumentasjon).


(Malt, Tranøy (2020))