Brøkundervisning på barnetrinnet

Kleve, B. (2010). Acta Didactica Norge. 4(1) 1-14. DOI: 10.5617/adno.1049

Ein presentasjon av Daniel Svindseth

Kva handlar artikkelen om?

...i korte trekk
Brøk

brøkar som er større enn 1Korleis kan ein illustrere dette?
Læraren si kompetanse

matematikk vs. matematikkdidaktikkKorleis heng dei saman i undervisninga?

Kva bør ein fokusere på i lærarutdanninga?
Kasusstudie

Analyse av ein enkel situasjonAnalyse av ein situasjon i ein matematikktime

Videoopptak og transkribering av timen

TIMEN

2/10... 4/10... 6/10... 8/10... 10/10

Rektangel-0 Rektangel-1 Rektangel-2 Rektangel-3 Rektangel-4 Rektangel-5 Kva skjer om vi legg til 2/10? Rektangel-6 Hvis det hadde vært en kake, kan du ikke bare komme med et kakestykke til! Rektangel-1

Læraren sine refleksjonar etter timen


Kort fortalt så var jeg litt dårlig forberedt, at det skulle komme en oppgave hvor svaret var mer enn en hel og ikke hadde tenkt en tanke om hvordan jeg skulle legge dette frem for elevene. Hvor jeg begynte å tegne opp, og begynte da bare med en enhet og så ville jeg trengt flere. Der tror jeg mye av feilen var, og at jeg da tok med elevene som da gikk over til tolv tolvdeler i stedet for tolv tideler og sånt.

(Kleve, 2010, s.10)

Læraren sine kunnskapar

Poeng Kleve kjem med

Refleksjonar

Relevans for meg som matematikklærar & Pedagogiske implikasjonar

Highlightar viktigheita av ikkje berre didaktikk og pedagogikk, men også fagkunnskapar
Læraren tyda til at ho skulle planlagt betre på førehand. Eg vil kanskje tenkje bruke 2 minutt ekstra på å tenkje korleis eg skal illustrere noko før eg byrjar

Noko eg er kritisk til?

Ikkje kritisk, men viktig å hugse at dette ikkje kan generaliserast

Samanheng med andre delar av pensumlitteraturen

Opsal og Topphol (2017) - Om korleis elevar forstår desimaltal
Nosrati & Wæge - Om god undervisning i matematikk